BBN spouští iniciativu rozšíření do rozvíjející se Evropy

Rostoucí poptávka po marketingových službách B2B v rozvojových ekonomikách je považována za klíčovou hnací sílu budoucího růstu. Světová marketingová B2B agentura BBN oznámila, že zahájila iniciativu k získání a zapojení nových partnerů ze střední a východní Evropy, známou také jako Emerging Europe. Iniciativu povede naše agentura Marco z České republiky se sídlem v Brně.

„Již přes rok zkoumáme, jak bychom mohli získat lepší pozici v partnerství BBN s agenturami v regionu,” uvedla Annette Fernandes-Poyser, výkonná ředitelka BBN. „Viděli jsme, že se více společností B2B (zejména v technologickém, energetickém a zdravotnickém průmyslu) zaměřuje na rozšiřování svých aktivit ve střední a východní Evropě a hledají marketingové agentury, které znají prostředí a mohou poskytnout lokalizovanou podporu.“

Iniciativu povede partner BBN – česká agentura Marco. Tým Marco zaměří své úsilí na zvyšování povědomí o BBN v regionu a na koordinaci náboru nových partnerů.

„Jsme rádi, že toto úsilí vedeme jménem BBN,” řekl Pavel Marek, výkonný ředitel společnosti Marco. „Od vstupu do BBN před více než 20 lety jsme zaznamenali pozitivní dopad na naši agenturu a chceme, aby i jiné agentury v regionu získaly stejné výhody jako my.“

Cílem BBN je získat nové agenturní partnery zaměřené na B2B marketing z Polska, Maďarska, Slovenska, Gruzie, Slovinska, Rumunska, Bulharska, Srbska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Albánie, Estonska, Lotyšska, Litvy a Řecka.

„Řada zemí ve střední a východní Evropě patří mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky světa,” uvedl Petr Marek, výkonný ředitel Marco. „Přidání nových partnerů nám umožní reagovat na výzvy klientů poskytováním důvtipných, kreativních a efektivních kampaní, které jsou pečlivě přizpůsobeny jejich provozním regionům.“

Přístup společnosti BBN je založen na identifikaci integrovaných doručovacích týmů, které mají hluboké průmyslové zkušenosti, technické a kreativní kompetence i geografické pokrytí. Využitím rozsáhlého a rozmanitého globálního fondu talentů s řadou vysoce specializovaných dovedností od našich globálních partnerů je BBN schopno poskytnout klientům zážitek z jedné agentury.