BBN Navigator. Průvodce kreativní strategií B2B marketingu.

Za pomocí mezinárodně prověřené a unikátní metodologie BBN Navigator provádíme naše klienty všemi fázemi B2B marketingu, od úvodní analýzy, brandové strategie, ideových a kreativních konceptů, tvorby obsahové strategie, zdůvodnění a nastavení komunikačních kanálů, aktivaci komunikačních kampaní, marketingové automatizace, až k optimalizaci marketingových projektů a doručení KPI.

3. Fáze Idea

Marketing je kreativní proces, ale není zde možno dosáhnout úspěchu jen na základě jedné skvělé myšlenky, je potřeba aby kreativní idea byla propojená skrze celý nákupní proces a použitelná ve všech požadovaných formách a formátech. Kreativní myšlenka je provázaná se strategií content marketingu a obsahovými plány komunikačních kampaní.

V rámci naší B2B digital channel strategy používáme vlastní Big Long Idea proces tvorby kreativních kampaní. Nákupní proces v B2B marketingu je obvykle dlouhý a složitý, může trvat měsíce, někdy i roky. Marketingové strategie v B2B marketingu obsahují mnoho vzájemně propojených komunikačních kanálů a marketingových technologií (Martech). Proto ideová a kreativní myšlenka musí fungovat skvěle ve všech použitých marketingových kanálech, sociálních médiích a reklamních formátech.

BBN Navigator
Unikátní metodologie B2B marketingu
Mezi nejdůležitější metodiky v rámci Creative Idea patří:
○ Brand names & product naming
○ Brand story & messaging
○ Communication concepts
○ Creative concepts (creative • campaign)
○ Create Martech stack
○ Messaging frameworks