BBN Navigator. Průvodce strategií B2B marketingu.

Za pomocí mezinárodně prověřené a unikátní metodologie BBN Navigator provádíme naše klienty všemi fázemi B2B marketingu, od úvodní analýzy, brandové strategie, kreativních konceptů, tvorby obsahové strategie, zdůvodnění a nastavení komunikačních kanálů, aktivaci komunikačních kampaní, marketingové automatizace, až k optimalizaci marketingových projektů a doručení KPI.

1. Fáze Discovery

V úvodní fázi je pro nás důležité pochopení klientského briefu. Discovery workshop, který moderujeme a řídíme, se zaměřujeme na pochopení a definici vztahů mezi brandem, cílovými skupinami, nabídkou a tržním prostředím. Podívejte se, jak pro Vás můžeme v oblasti Brandingu zajistit Persona workshop.

V Discovery s klientem diskutujeme co je cílem, čeho potřebujeme dosáhnout, kdo je cílovým zákazníkem, jaké je jeho chování, jakými kanály ho můžeme zasáhnout, jak se prezentují konkurenční značky, jaké má produkt a značka silné a slabé stránky.

BBN Navigator
Unikátní metodologie B2B marketingu
Mezi nejdůležitější naší unikátní metodiky v rámci Discovery patří:
○ Buyer journeys
○ Content audit
○ Competitor analysis
○ Marketing objectives
○ Research & insights
○ Target audience personas
○ Persona workshops
○ Branding consulting
○ Segmentation