BBN Navigator. Průvodce aktivací kampaní v B2B marketingu.

Za pomocí mezinárodně prověřené a unikátní metodologie BBN Navigator provádíme naše klienty všemi fázemi B2B marketingu, od úvodní analýzy, brandové strategie, kreativních konceptů, tvorby obsahové strategie, zdůvodnění a nastavení komunikačních kanálů, aktivaci komunikačních kampaní, digitálních kanálů, využití sociálních médií, marketingové automatizace, až k optimalizaci marketingových projektů a doručení KPI.

4. Fáze Activation

Activation, před spuštěním komunikační kampaně probíhá podle schválené marketingové strategie tvorba komunikačního plánu, media planning, výběr digitálních kanálů, tvorba obsahu a kreativity. Již v přípravné fázi, před spuštěním, probíhá testování komunikační kampaně. Podle potřeby může komunikační projekt obsahovat i pilotní fázi kampaně, která je po skončení vyhodnocena a následně optimalizována.

V případě B2B marketingových kampaní, které jsou zaměřené na akviziční kampaně a lead generation velmi často navrhujeme kientům vhodné nástroje na marketingovou automatizaci.

BBN Navigator
Unikátní metodologie B2B marketingu pro aktivací komunikačních kampaní
Mezi nejdůležitější metodiky v rámci Activation patří:
○ Communications plan
○ Content creation (content development)
○ Create value proposition
○ Implement & train
○ Tone of voice