BBN Navigator. Průvodce strategií B2B marketingu.

Za pomocí mezinárodně prověřené a unikátní metodologie BBN Navigator provádíme naše klienty všemi fázemi B2B marketingu, od úvodní analýzy, brandové strategie, kreativních konceptů, tvorby obsahové strategie, zdůvodnění a nastavení komunikačních kanálů, aktivaci komunikačních kampaní, marketingové automatizace, až k optimalizaci marketingových projektů a doručení KPI.

5. Fáze Optimisation

Optimisation, digitální kampaně mají výhodu oproti off-line kanálům v tom, že dodávají průběžné výsledky o výkonu kampaně, proto je možno průběžně na data reagovat optimalizací marketingových kampaní. Velmi důležitým bodem je rovněž marketingová automatizace a jednoduché sledování průběhu kampaní současně probíhajících v různých reklamních systémech. Pro to používáme různé martech IT systémy, například marketingový cloud SharpSpring. Marco BBN je platinový partner SharpSpring.

BBN Navigator
Unikátní metodologie B2B marketingu
Mezi nejdůležitější metodiky v rámci Optimisation patří:
○ Analytics
○ Business intelligence
○ Metrics (metriky marketing)
○ Search engine optimisation (SEO)
○ Social monitoring (social monitoring)
○ Management consulting

Moderní marketing je exaktní věda. Základním pilířem je absolutní měřitelnost. Metriky nám pomohou definovat výkon a účinnost našich strategií.

Některé z nich se týkají pouze online prostředí, jiné se dají vztáhnout obecně na celý firemní marketing. Vždy záleží na konkrétní strategii a vzájemné kombinaci nástrojů. Ať tak či onak, pokud doposud nevyužíváte alespoň některou z nich, je něco špatně.

Ukázka základních metrik, které sledujeme

Unikátní návštěvy stránek

Jeden z nejjednodušších ukazatelů. Pomocí Google Analytics snadno zjistíte, kolik unikátních návštěvníků přišlo na konkrétní stránku webu.

Počty stažení

Tato metrika vám dává ještě bližší přehled o popularitě vašeho obsahu. Díky exkluzivnímu obsahu ke stažení navíc můžete získávat další potenciální leady.

Čas strávený na stránce

Návštěva stránky je jedna věc, ale jak dlouho na ní uživatel setrvá, je věc úplně jiná. Odešel okamžitě po prokliku, nebo si skutečně přečetl celý obsah? Zde však jedno velké pozor, měřit tuto hodnotu rozhodně není jednoduché. Např. Google Analytics používá k výpočtu matematický model, který není úplně přesný.

CTR – míra prokliku

Stěžejní metrika, využívaná v online prostředí. Definuje procento uživatelů, kteří shlédli vaši reklamu a skutečně na ni klikli. Zde je třeba brát ohled na přirozené limity jednotlivých médií (bannery, PR články, textová reklama…). Stejná metrika se využívá i při vyhodnocování úspěšnosti newsletterů. Zde udává, kolik uživatelů, kteří otevřeli váš e-mail, kliklo na některý z odkazů.

Odkazující stránky

Jedna z nejlepších metrik, ukazující na důvěryhodnost vašeho sdělení. Pokud uživatelé sami na svých webech odkazují na váš obsah, znamená to, že ho respektují a ztotožňují se s ním.

Počet sdílení

Další velmi dobrá metrika pro zhodnocení kvality vašeho obsahu. Pokud ho někdo sdílí na svém soukromém profilu v sociálních sítích, je to znakem jeho kvality.

Komentáře a interakce

Ideální metrika pro vyhodnocení sociálních médií. Ať prosté „lajky“, nebo komentáře. Jakákoliv interakce je známkou zájmu – pokud je pozitivní. Nic však není “jednobarevné”, na negativní názory je třeba se připravit. Mají na ně právo. Ale to je úplně jiná kapitola.

CPC – cena za proklik

Samozřejmě, jedna z nejzákladnějších metrik u výkonnostních nástrojů. Jednoduše řečeno částka, kterou zaplatíte za jedno kliknutí na placenou reklamu. Čím nižší, tím lepší (pokud vám jde o rozpočty).

CPL – cena za lead

Poněkud složitější, ovšem velmi typická pro B2B segment. Jednoduše řečeno částka, kterou zaplatíte za získání jednoho leadu. Používá se u kampaní, jejichž cílem je generovat potenciální zákazníky získáním jejich kontaktních informací (bez ohledu na použité médium).

Vliv

Poněkud složitější metrika, týkající se především obsahových strategií. Měří zákazníky, kteří sice neudělali přímou objednávku, ale na základě navštěvovaného obsahu (blogy, články, videa, případové studie…) se nakonec rozhodli pro vaši firmu.

Konverzní poměr

Další velmi známá metrika především u výkonnostních kanálů, ale nejen u nich. Jedná se o poměr mezi oslovenými uživateli a skutečně získanými zákazníky. Neřeší však jejich hodnotu, jedná se pouze o procento.

Engagement – Followers, Subscribers

Metrika určená pro sociální média a kampaně v nich. Jednoduše řečeno počet uživatelů, kteří začnou odebírat vaše příspěvky či sledovat vaši stránku.

ROI (náklad – výnos)

V podstatě nejzákladnější ze všech metrik. Jedná se o poměr investovaných peněz vůči penězům, získaných díky konkrétní kampani. Je s podivem, jak často je tato metrika přehlížena. Přitom je pilířem moderního marketingu…

Podobných metrik je jistě mnohem více, především těch z online prostředí. Můžete měřit nejnavštěvovanější stránky, podíl na trhu, citovanost v médiích, počet transakcí atd. atd. Každý obor a každá firma má své vlastní. Důležité je, abyste vůbec něco měřili a aby získané hodnoty byly skutečně ty relevantní, které vám pomohou rozvíjet váš business.

Sociální sítě a monitoring sociálních médií

Social monitoring je aktivní vyhledávání a monitorování. Na rozdíl od social listening neodpovídáte na diskuze nebo se nesnažíte změnit povědomí o vaší společnosti. Monitorování je spíše o sběru dat, které vám budou podkladem pro další aktivity a přehled. V pokročilejší fázi monitoringu se můžete zapojovat, ale vždy to bude spíše o diskuzi na dané téma nebo konverzace o vašem průmyslu.

Co všechno můžete monitorovat:

  • Zmínky o značce
  • Zmínky a vašich produktech nebo službách
  • #hashtag – jak vámi zvolené, tak zajímavé hashtagy pro vás a vše odvětví. Pod hashtagem, zvoleným k poslední kampaní tak můžete zjistit, co si o ní lidé myslí nebo říkají. Naopak příbuzné hashtagy vám povolí sledovat konkurenci.
  • Zaměstnance
  • Konkurenci
  • Zákazníky