BBN Navigator. Marketingová strategie v B2B.

Za pomocí mezinárodně prověřené a unikátní metodologie BBN Navigator provádíme naše klienty všemi fázemi B2B marketingu, od úvodní analýzy, brandové strategie, kreativních konceptů, tvorby B2B marketingové strategieobsahové strategie, řešíme Account Based Marketing strategie, zdůvodnění a nastavení komunikačních kanálů, aktivaci komunikačních kampaní, marketingové automatizace, až k optimalizaci marketingových projektů a doručení KPI.

2. Fáze Strategy

V digitálním světě současnosti existuje mnoho cest, nástrojů, sítí, reklamních systémů, aplikací, formátů, které značky používají k oslovení svých cílových zákazníků. Channels, jsou tedy komunikační cesty neboli komunikační kanály, které si značky vyberou ze všech možností jako nejvýhodnější ze všech dostupných možností pro splnění svých marketingových cílů. Komunikační kanály, v rámci marketingové strategie, mohou být i tradiční, tedy například klasická média jako tisková reklama, reklama v TV, rozhlasová reklama, ale třeba i jiné off-line kanály, jako například oslovení trhu prostřednictvím účasti na veletrzích a výstavách.

Tvorba úspěšné channel strategy vždy začíná efektivním plánováním. Pro plánování strategie, v našem pojetí, se řídíme prověřenou metodologií BBN Navigator.

V Marketing Strategy, je výběr nejvhodnějších komunikačních kanálů dalším krokem, kde využíváme datovou analytiku, benchmarky dosažených výsledků z realizovaných projektů, data od externích poskytovatelů, ceníky reklamních systémů, posuzujeme výhody a nevýhody dostupných kanálů z hlediska obsahových potřeb kampaně. Channel strategy se zabývá vzájemným provázáním vybraných kanálů, multikanálovým a omni kanálovým marketingem, personalizací obsahu.

BBN Navigator
Unikátní metodologie B2B marketingu
Mezi nejdůležitější metodiky v rámci Strategy patří:
○ Branding strategy
○ Communication objectives
○ Content strategy
○ Channel strategy
○ Digital strategy
○ Establish KPIs
○ Audience needs
○ Content strategy for digital marketing
○ Sales funnel