Kurz Umělá inteligence v praxi

Vstupte do světa AI a rozšiřte své znalosti!

Přihlaste svůj tým na rozsáhlý kurz umělé inteligence.

 

Tento kurz je ideální pro začátečníky a mírně pokročilé, kteří chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti v této dynamické oblasti. Naučíte se, jak efektivně využívat AI nástroje pro automatizaci a zlepšení každodenních úkolů, získáte důkladný přehled o nejnovějších technologiích a trendech, a osvojíte si praktické dovednosti pro využití AI v různých odvětvích a činnostech. Vše se Vám bude hodit jak v pracovním, tak osobním životě.

Získejte strategickou výhodu a připravte se na budoucnost s naším odborně vedeným a prakticky orientovaným kurzem!

 

Lektor: Ing. Viktor Janouch, PhD.

 • Člen České asociace umělé inteligence
 • Certifikovaný absolvent kurzu AI společnosti DeepLearning.AI
 • Externí konzultant Marco BBN pro oblast generativní AI
Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH
13.595,- 16.450,-

*Cena za osobu

Termíny kurzu

Termín 1:

 • 18. 9. (9:00 – 14:00)

 • 19. 9. (9:00 – 14:00)

 • 26. 9. (9:00 – 14:00)

 • 27. 9. (9:00 – 14:00)

Uzávěrka: 17. 8. 2024

Termín 2:

 • 26. 11. (9:00 – 14:00)

 • 27. 11. (9:00 – 14:00)

 • 3. 12. (9:00 – 14:00)

 • 5. 12. (9:00 – 14:00)

Uzávěrka: 25. 10. 2024

Materiální zabezpečení a podmínky

 • Účastník obdrží studijní materiály v elektronické podobě (PowerPoint prezentace, manuál v pdf).
 • Pro absolvování webináře je nutný přístup na internet přes PC nebo tablet (mobil není vhodný), kamera a mikrofon.
 • Předpokládá se pouze základní znalost práce s počítačem a internetem, jiná znalost/odbornost není potřeba.
 • Kurz bude probíhat na platformě Google Meet (odkaz obdržíte před zahájením kurzu).
 • Po absolvování nejméně 80% času kurzu (připojení bude sledováno) vystavíme certifikát.

V případě zájmu o kurz

vyplňte prosím formulář.

Poptávka je nezávazná!


Detail a výhody kurzu

Detailní obsah kurzu

Modul 1: Úvod do umělé inteligence

 • Co je a co není AI
 • Historie a vývoj AI
 • Základní principy a pojmy
 • Etické otázky a společenské dopady AI

Modul 2: Práce s textem a komunikace s AI

 • Přehled dostupných AI nástrojů (bezplatné a placené)
 • ChatGPT: možnosti, funkce, rozdíly mezi verzemi
 • Tvorba efektivních promptů
 • Jak vytvářet vlastní modely ChatGPT
 • Další textové nástroje (Copilot, Gemini)

Modul 3: Práce s nástroji pro tvorbu obrázků a videa

 • Obrázkové nástroje (Dall-E, Midjourney)
 • Video nástroje (HeyGen, Rask.ai, Runway, InVideo)
 • Vytváření grafiky pomocí stylů
 • Tvorba videa, práce s hlasem, dabing

Modul 4: Další aplikace AI

 • Aplikace AI v různých odvětvích (marketing, průmysl, zdravotnictví)
 • Tvorba prezentací (Synthesia, Gamma)
 • Modely GPT (CustomGPT.ai)
 • Tvorba audia (Suno)

Příklady využití v praxi

Vývoj AI nástrojů a aplikací

 • Tvorba a implementace vlastních modelů ChatGPT
 • Vývoj a správa AI nástrojů pro zpracování textu, obrázků a videa

Marketing a komunikace

 • Využití AI pro tvorbu marketingových kampaní a obsahových strategií
 • Automatizace komunikace a zákaznické podpory

Průmyslové aplikace

 • Integrace AI do výrobních procesů a průmyslových řešení
 • Zlepšení efektivity a automatizace v různých odvětvích průmyslu

Tvorba multimédií

 • Vytváření grafiky a videí pomocí AI nástrojů
 • Tvorba dabingu a audia pro multimediální projekty

Výhody pro běžný život

Zlepšení produktivity a efektivity

 • Schopnost automatizovat rutinní úkoly pomocí AI nástrojů
 • Využití AI pro organizaci času, plánování a osobní asistenci

Zlepšení komunikačních dovedností

 • Efektivní používání AI pro zlepšení psané a verbální komunikace
 • Schopnost tvořit přesvědčivé a kvalitní texty s pomocí AI

Rozvoj kreativních schopností

 • Možnost vytvářet umělecká díla, grafiku a videa pomocí AI nástrojů
 • Zlepšení dovedností v oblasti digitálního designu a multimédií

Lepší rozhodování

 • Použití AI pro analýzu dat a získání cenných informací pro osobní rozhodování
 • Schopnost kriticky hodnotit a interpretovat data z různých zdrojů

Osobní rozvoj a učení

 • Neustálé učení se novým technologiím a aplikacím AI
 • Zvýšení adaptability a flexibility při učení nových dovedností

Finanční úspory

 • Efektivnější správa financí s pomocí AI nástrojů