● Aukro ● Direct marketing v e-commerce
○ Kreativní řešení s dopadem na obchodní výsledek