Akviziční marketing s podporou call centra

Cílem naší spolupráce byla komplexní podpora v oblasti business developmentu. K tomu jsme využívali jednak naše zkušenosti z podobných projektů, ale také se můžeme opřít o know-how sdílené v rámci celosvětové skupiny agentur BBN. Konkrétně se v tomto případě jedná o procesní metodiku BBN Navigator. Tato obsahuje v podstatě komplexní Account-Based Marketing proces, který zmapoval strategické cíle a potřeby klienta a promítl je do praxe při realizaci ABM kampaně.

Kampaň se dostala na shortlist v soutěži kampaní direct marketingu Český direct & promo v roce 2016.

Ihned po validaci databáze byl klíčovým osobám v rozhodovacím procesu zaslán propracovaný 3D direct mail.
Kreativní řešení kampaně bylo zaměřeno na 6 hlavních benefitů. Každý z benefitů měl svoji obsahovou, vizuální i video prezentaci v různých fázích kampaně.
Detail copy zaměřeného na benefit - úspora, umístěného v 3D direct mailu.
Ukázka práce s leady v marketingovém cloudu. Systém byl napojen na kampaně a landing page, sledoval chování leadů, dle nastaveného skóringu je posouval v konverzním trychtýři a zasílal alerty obchodu. Systém posloužil jako CRM i pro evidenci hovorů call centra.
Video testimonial na landing page
Video animace s upoutávkou na 6 benefitů