Celosvětový rebranding

Prvním úkolem bylo vytvoření nové struktury a hierarchie značek, které jsme přehledně uspořádali v Brand Portfoliu. Následovaly série workshopů sloužících k definici strategických ukazatelů společnosti, jako jsou firemní cíle, vize, mise a hodnoty. Nezbytnou a pravděpodobně i naší
nejvíce obsáhlou prací bylo vytvoření nových grafických manuálů zahrnující kodifikaci značek zařazených v portfoliu společnosti a nové guideliny pro tvorbu grafických výstupů.

Tyto podrobné návody slouží k tvorbě marketingových materiálů společnosti ve všech jejích světových pobočkách. Komplexní proces byl zakončen interními tréninky a školeními, jejichž cílem bylo seznámení všech zaměstnanců s novou identitou společnosti.

01 Brand Portfolio organiser
design Michal Pulmann
fotografie Ondřej Vrtěl
© All rights reserved
02 Guidelines pro tvorbu vizuálních výstupů
design Michal Pullmann
fotografie Ondřej Vrtěl
© All rights reserved
03 Brand Book
design Michal Pullmann
fotografie Ondřej Vrtěl
© All rights reserved
04 Corporate Identity manuál značek
05 Office branding manuál