Interní persona workshopy a automatizovaný marketing

Moderovali jsme a vedli interní persona workshopy, které byly zaměřené na budoucí směr značky a její digitální transformaci s ohledem na produkty, které Konica Minolta má a bude postupně uvádět na trh.
Na workshopech jsme s manažery a obchodníky diskutovali hlavně o budoucí představě značky, jak z pohledů zaměstnanců, tak i o představách zákazníků. Další témata, kterými si manažeři prošli, bylo přesné definování cílových skupin, tvořili jsme detailní persony, s nimiž nadále klient může pracovat v aplikování marketingové strategie. Posledním bodem, který jsme diskutovali, byly samotné produkty, jež Konica Minolta nabízí. Šli jsme až na samotnou podstatu produktů, benefitů a bavili se o jejich přidané hodnotě a jak je správně prezentovat.
Workshopy se realizovaly pro každou produktovou skupinu zvlášť.

V rámci strategie jsme využili know-how, které máme ověřené z mezinárodních B2B projektů. Konkrétně jsme postupovali dle metodologie BBN Navigator.
Další projekt pro tohoto klienta zahrnoval implementaci komplexního marketingového cloudu SharpSpring a jeho provázání jak s firemními procesy, tak s marketingovými kampaněmi.

Cílem kampaně bylo rozšíření portfolia klientů lepším zacílením marketingové komunikace, přesnější segmentace stávajících i potenciálních zákazníků a efektivní lead nurturing.

Naše práce zahrnovala konzultace s klientem a následné vytvoření strategie a plánu pro využití automatizovaného marketingu tak, aby splňoval definované požadavky a cíle klienta. V rámci realizace jsme implementovali systém a dle specifických potřeb klienta nastavili marketingový cloud. Součástí projektu bylo vyškolení pracovníků, kteří se systémem aktivně pracují, aby jej dokázali efektivně využívat pro zvýšení úspěšnosti získávání nových obchodních případů.