Organizace konference pro tureckou misi

 

Na konci dubna 2023 byla agentura Marco BBN oslovena, aby se stala marketingovým partnerem TIM Türkiye Exporters Assembly pro první podnikatelskou misi Tureckých exportérů do České republiky.

TIM je profesní organizace se statusem veřejné instituce, která se jménem svých členů a v souladu s potřebami Turecka zabývá především zvyšováním objemu vývozu tureckých společností. Záměrem TIM bylo pomoci tureckým vývozcům – vyhledat vhodné české firmy, oslovit je, a domluvit schůzky s vhodnými firemními protistranami. K tomuto účelu mělo být zorganizováno velké setkání tureckých firem s vhodnými českými odběrateli a poskytnout zúčastněným podnikatelům vhodné podmínky k zahájení dvoustranných obchodních setkání.

Organizace TIM si vybrala jako B2B marketingového partnera právě Marco BBN. A to z toho důvodu, že jde o jednu z nejzkušenějších marketingových agentur zabývající se segmentem B2B. Navíc se Marco BBN řadí již od roku 2001 do celosvětové skupiny BBN. Je tedy dobře zabydlená v prostředí mezinárodního marketingu a využívá nejmodernějších a nejefektivnějších strategií marketingové komunikace.

Velkou výzvou tohoto projektu byly od samého začátku velmi krátké realizační termíny. Setkání tureckých exportérů s českými odběrateli se muselo uskutečnit během několika týdnů od uzavření dohody o spolupráci. Marco BBN hned na úvod provedlo analýzu profilů tureckých společností a zahájilo výběr a oslovování firem, které odpovídaly oborově všem zúčastněným tureckým protistranám.

Hlavní fáze projektu nastala 1. června 2023. Do pražského Clarion Congress Centra se i díky vytrvalé marketingové podpoře sjelo přes 40 českých společností. Partnery podnikatelské mise se staly také Hospodářská komora České republiky, Svaz průmyslu ČR a Turecká ambasáda. Zástupci těchto významných institucí akci zahájili svými proslovy a následně proběhlo buď v anglickém jazyce, anebo za podpory tlumočníků, více než sto obchodních jednání mezi Tureckými exportéry a potenciálními českými odběrateli. Marco BBN zprostředkovalo mnoho dalších schůzek i v online prostředí.

Video z prvního B2B setkání českých podnikatelů s tureckými firmami