Propojení Product Placementu v komerčním pořadu s multikanálovou kampaní

Specialista na koupelnová centra, instalace, sanitu a topení, společnost Richter+Frenzel byla v komerční televizi součástí pořadu Mise nový domov. Lidem, kteří se dostali do těžké životní situace, pomáhala budovat novou koupelnu.

V návaznosti na vizibilitu značky v televizi jsme vytvořili strategický koncept multikanálové kampaně pokrývající vybraná digitální média.

Základem bylo přesné definování cílových skupin, jejich očekávání a potřeb. Hlavními pilíři byla komunikace na sociálních médiích, video kanál, bannerové PPC kampaně, remarketing, newslettery, tiskoviny, veletržní stánek a další. Výchozím bodem komunikace byla stránka RF Koupelny, která koncentruje veškerý provoz a umožňuje získat různé slevy či se zařadit do soutěže pro řemeslníky.

Samostatnou částí kampaně bylo vytvoření vlastního televizního studia R+F TV, kde se po odvysílání každého dílu natáčí speciální pořad doplňující televizní verzi o konkrétní rady a tipy pro řešení obdobných projektů. Celá kampaň byla orchestrována v marketingovém cloudu, který v sobě sdružoval veškerá data na úrovni konkrétních uživatelů a umožnil efektivní Lead Management, okamžitou distribuci poptávek na koupelnová centra či průběžnou komunikaci s databází kontaktů, která byla rozsegmentována dle regionů, obchodního potenciálu či zájmů.

Výsledkem byla komplexní multikanálová kampaň podporující brand i televizní Product Placement. Pořad, kde řemeslníci zrenovují rodinám v nesnázích bydlení během jednoho týdne, běží každý rok na podzim na nejsledovanější komerční televizi v prime time.

Kampaň si vedla velmi dobře. Vygenerovala 52 poptávek na koupelnová studia, videa natočená v R+F TV byla doposud přehrána více než 7 000krát.

Vytvořili jsme samostatnou stránku, která fungovala v průběhu kampaně jako landing page. Po skončení kampaně byla stránka obsahově upravena pro cílovou skupinu koncových zákazníků.
Na centrále R+F v Praze jsme vybudovali a vybavili studio s názvem R+F TV. Z něho jsme každý týden vysílali a vedli rozhovory o tom, jak v TV sérii jednotlivé koupelny vznikaly. Videa byla umístěna na webu a podporována na sociálních sítích.
Zástupce R+F si do pořadu zval i hosty, např. významné dodavatele materiálu do koupelen.
Tvorba reklamních bannerů pro obsahovou síť a remarketing upozorňujících na nabídku v kampani či akční slevu.
Speciální full branding formát v rámci kampaně. Velmi dobře fungoval i pro podporu značky.
Pravidelně jsme komunikovali na sociálních sítích Facebook a Instagram, odkud jsme odkazovali na webové stránky a naopak.
Velkou sledovanost měla rovněž naše videa na YouTube.
Zorganizovali jsme a po celou dobu publikovali informace k soutěži pro řemeslníky.
Naše výsledná čísla
Naše výsledná čísla
Pořad má v hlavní roli moderátorku Terezu Pergnerovou, která se také objevila v jednom z našich videí.
Použili jsme Brand Asset Management nástroje a vytvořili Persony. Z popisu jsme následně vycházeli při cílení kampaně a tvorbě contentu.