Vytvoření uživatelsky příznivého portálu o vzdělávání a školství

Zkola je projekt informačního portálu o vzdělávání a školství, který se na Zlínsku rozběhl již v roce 2004. Vznikl z iniciativy Zlínského kraje jako služba školám, žákům i jejich rodičům a široké veřejnosti. Vlastníkem je Zlínský kraj, provozovatelem Střední průmyslová škola Otrokovice. Rodinu krajských portálů o vzdělávání tvoří čtyři vzájemně propojené weby. Krajské portály Zkola slouží ke komunikaci mezi odbornou pedagogickou veřejností, pracovníky odboru školství i rodiči a žáky.

Marco stálo před úkolem vylepšit tvář již zavedeného portálu, který fungoval od roku 2004. V této podobě byl ale po 15 letech již zcela nevyhovující – krajský portál byl provozován na software MS SharePoint 2013 a jako takový nesplňoval současné požadavky na webové stránky. Design byl neresponzivní a často vykazoval chyby. Marco vytvořilo nový portá l postavený na redakčním systému WordPress. Cílem bylo předložit klientovi uživatelsky přívětivý web, a to jak pro veřejnost, která na Zkola.cz přistupuje přes tzv. uživatelský dashboard, tak i pro samotné administrátory portálu.

Řada úkonů, jako je registrace uživatelů, resety hesel, newslettery či odběr novinek z portálu, byly automatizovány. Výrazně se zvýšila přístupnost webu. Klient usiloval o splnění zákona č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Úspěchy portálu Zkola.cz:

– První rok po spuštění si stránky otevřelo přes 350 000 uživatelů, více než 2x oproti školnímu roku 2016/17

– Míra opuštění webu byla snížena z 65 % na 45 %

– Dotazník profesních zájmů vyplnilo k lednu 2023 již 5000 školáků

– Zlínský kraj je jedním ze 7, které mají samostatný portál o školství a vzdělávání a co se týče rozsahu, historie, uživatelské přívětivosti a aktuálnosti informací patří mezi nejlepší

– Portál Zkola.cz je archivován Národní knihovnou ČR

Více informací o projektu Zkola.cz uvádíme na blogu Marco.