Big Long Idea

B2B i B2C komunikace potřebuje skvělé nápady. Potřebuje Big Ideas. Jsou to kreativní nápady použitelné pro různé cílové skupiny a aplikovatelné pro různé komunikační kanály a formáty. B2B marketing a B2B komunikace potřebuje tyto kreativní idey komunikovat v dlouhém čase, musí to být tedy Long Ideas. Musí fungovat po celou dobu nákupního procesu a udržet engagement ve všech mediálních formátech a reklamních systémech. […]

Communications strategy

Komunikační strategie je strategie, která je cílena na současné i potenciální zákazníky, případně na další influencery. Communications strategy popisuje jakým způsobem může značka dosáhnout stanovených cílů, zároveň musí být v souladu s marketingovou strategií a být přizpůsobena situaci na trhu. Komunikační plán je především interní osnovou pro veškeré další aktivity v oblasti PR, médií a digitálních kanálů. Komunikační strategie je součástí marketingového plánu. […]

Internal branding

Internal branding nebo interní komunikace je v dnešní době nesmírně důležitá. Vaši zaměstnanci tvoří značku. Cílem interní komunikace je, aby lidé milovali značku, pro kterou pracují. Skutečná značka je jen jedna. Ta, kterou žijí nejen vaši zákazníci, ale i zaměstnanci, zkrátka všichni lidé ve vaší firmě. Nejde pouze o to, jak se prezentovat navenek. Budování značky začíná uvnitř […]

Branding consulting and strategy

Branding consulting and strategy aneb strategie značky je jedna z hlavních marketingových strategií. Strategie značky musí být definovaná, aby bylo jasné, kam se značka chce dostat a jakou chce mít pozici na trhu. Branding je dlouhodobá záležitost vyžadující trpělivost. Proto se vyplatí budovat jméno společnosti, popřípadě produktové řady. Strategie značky zahrnuje škálu všech úkonů, které vedou k vybudování úspěšné […]

Management consulting

Management consulting patří do struktury našich konzultačních služeb v oblasti strategického marketingu. Zaměřujeme se na konzultace v oblasti marketingové strategie a strategie B2B marketingu. Konzultace mají předem dohodnutý rozsah zahrnující například komunikační strategie, budoucí pozice značky a brand managementu, lead generation, channel strategies, analýzy trhu a potřeb cílových skupin. Nabídku management consultingu zaměřujeme primárně na obory v rámci Business to Business […]

Market research

Výzkum trhu (anglicky Market Research) je shromažďování a analýza informací vedoucích k pochopení situace a požadavků trhu. Výzkumy obecně přinášejí názory vašich zákazníků nebo potenciálních zákazníků. “Ptát se” je potřeba při startu nového klíčového produktu. Marketingový výzkum je způsob získávání informací o trhu (konkurence, tržní příležitosti, rizika, cílové skupiny apod.) Výstupy z marketingového výzkumu jsou důležitou součástí tvorby marketingové strategie. Díky průzkumu budete vědět o vašich aktuálních […]

Target audience

Realizovat jakoukoliv marketingovou kampaň a nevědět ke komu mluvíme? Kdo je target audience? To je cesta do pekel. V dnešním marketingu a hlavně v B2B je nesmírně důležité znát dobře cílovou skupinu, kterou chceme oslovit a mít rozdělené i to co je zajímá a chtějí vědět. Musíme vědět kdo je náš decision maker ale také influencer (ovlivňovatel) protože, každý  potřebuje znát odpovědi […]

SEO

SEO nebo také Search Engine Optimization se do češtiny překládá jako optimalizace pro vyhledávače. Je důležité abyste byli viditelní ve všech vyhledávačích například: Google, Seznam, Bing, apod. Právě vyhledávačů se lidé nejčastěji ptají, když hledají určitý produkt nebo službu. SEO je proces úpravy stránek, rozšiřování obsahu a zvyšování popularity webu s cílem lepší dohledatelnosti v přirozených (neplacených) výsledcích […]

Marketing technology

Moderní marketing už není jen o strategiích či postupech. Moderní marketing je čím dál tím více o Marketing technology. Nespočet nástrojů a marketingových technologií nám pomáhá v plánování, přesnému cílení, nastavování a spouštění, monitorování a analýze průběhu, optimalizaci a vyhodnocení kampaní. Technologií je tolik, že již není možné sledovat vývoj všech nástrojů jednotlivě. Navíc přichází stále nové nástroje, vznikají nové kategorie a s nimi […]

Data & CRM

Data a kontakty, které společně pořizují a sbírají obchodní a marketingové týmy jsou tím nejcennějším, co mají společnosti k dispozici. Zapomeňte v tomto případě na excel tabulku. Využívejte moderní technologie a nástroje. Data & CRM řešíme téměř v každé zakázce. Více se můžete o tématu dozvědět v části Martech. Customer relationship management (CRM) znamená řízení vztahů se zákazníky. CRM systém se stal klíčovou záležitostí […]