Big Long Idea

B2B i B2C komunikace potřebuje skvělé nápady. Potřebuje Big Ideas. Jsou to kreativní nápady použitelné pro různé cílové skupiny a aplikovatelné pro různé komunikační kanály a formáty. B2B marketing a B2B komunikace potřebuje tyto kreativní idey komunikovat v dlouhém čase, musí to být tedy Long Ideas. Musí fungovat po celou dobu nákupního procesu a udržet engagement ve všech mediálních formátech a reklamních systémech. Proto mluvíme o Big Long Ideas. 

Big Long Idea je součástí tvorby kreativity komunikačních kampaní. Vychází z mezinárodně prověřené metodologie. Klientům v rámci komunikační strategie pomáhá posilovat pozici značek, pomáhá generovat poptávku a otevírat nové obchodní příležitosti.

Podívejte se na kreativitu a použití Big Long Ideas v našich projektech.

Prověřená metodologie Big Long Idea od Marco BBN, součást kreativní strategie v B2B marketingu