Channel strategy

V digitálním světě současnosti existuje mnoho cest, nástrojů, sítí, reklamních systémů, aplikací, formátů, které značky používají k oslovení svých cílových zákazníků. Channels, jsou tedy komunikační cesty neboli komunikační kanály, které si značky vyberou ze všech možností jako nejvýhodnější ze všech dostupných možností pro splnění svých marketingových cílů. Komunikační kanály mohou být i tradiční, tedy například klasická média jako tisková reklama, reklama v TV, rozhlasová reklama, ale třeba i jiné off-line kanály, jako například oslovení trhu prostřednictvím účasti na veletrzích a výstavách.

Marco BBN Navigator methodology
Nástroj na tvorbu marketingové strategie BBN Navigator

Tvorba úspěšné channel strategy vždy začíná efektivním plánováním. Pro plánování strategie, v našem pojetí, se řídíme prověřenou metodologií BBN Navigator, která obsahuje tyto důležité fáze:

  1. Discovery, která obsahuje pochopení, co je cílem, čeho potřebujeme dosáhnout, kdo je cílovým zákazníkem, jaké je jeho chování, jakými kanály ho můžeme zasáhnout, jak se prezentují konkurenční značky, jaké má produkt a značka silné a slabé stránky.

 

  1. Strategy, výběr nejvhodnějších komunikačních kanálů je dalším krokem, kde využíváme datovou analytiku, benchmarky dosažených výsledků z realizovaných projektů, data od externích poskytovatelů, ceníky reklamních systémů, posuzujeme výhody a nevýhody dostupných kanálů z hlediska obsahových potřeb kampaně. Channel strategy se zabývá vzájemným provázáním vybraných kanálů, multikanálovým a omni kanálovým marketingem, personalizací obsahu.

 

  1. Idea, marketing je kreativní proces, ale není možno dosáhnout úspěchu jen na základě jedné skvělé myšlenky, je potřeba aby kreativní myšlenka byla propojená skrze celý nákupní proces a použitelná ve všech požadovaných formách a formátech. V rámci naší B2B channel strategy používáme vlastní tzv. Big-long Idea proces tvorby kreativních kampaní.

 

  1. Activation, před spuštěním kampaně, ale i v jejím průběhu probíhá testování. Podle potřeby může komunikační projekt obsahovat i pilotní fázi kampaně, která je po skončení vyhodnocena a následně optimalizována.

 

  1. Optimisation, digitální kampaně mají výhodu oproti off-line kanálům v tom, že dodávají průběžné výsledky o výkonu kampaně, proto je možno průběžně na data reagovat optimalizací marketingových kampaní. Velmi důležitým bodem je rovněž marketingová automatizace a jednoduché sledování průběhu kampaní současně probíhajících v různých reklamních systémech. Pro to používáme různé martech IT systémy, například marketingový cloud SharpSpring. Marco BBN je platinový partner SharpSpring.
SharpSpring partner Czech Republic
Platinový partner SharpSpring