Communications strategy

Komunikační strategie je strategie, která je cílena na současné i potenciální zákazníky, případně na další influencery. Communications strategy popisuje jakým způsobem může značka dosáhnout stanovených cílů, zároveň musí být v souladu s marketingovou strategií a být přizpůsobena situaci na trhu.

Komunikační plán je především interní osnovou pro veškeré další aktivity v oblasti PR, médií a digitálních kanálů.

Komunikační strategie je součástí marketingového plánu. Marketingový plán spadá do strategického plánu firmy. Komunikační strategie, kterou společnosti uplatňují v praxi, by se měla skládat z logických návazných kroků. Více o komunikační strategii v našem pojetí se dozvíte v našem procesu zde.

Jedním z nástrojů komunikační strategie je marketingová komunikace, jejímž hlavním cílem je přesvědčit zákazníka, tedy postupně změnit jeho názory, postoje nebo chování vůči firmě samotné, ale i vůči jejím výrobkům či službám.