Direct marketing

I v dnešní době, kdy je B2B marketing postaven na moderních technologiích a on-line komunikaci, má klasický direct mail, jako představitel offline nástroje, stále své pevné místo. Chytře, nápaditě a vtipně zvolená zásilka tak dokáže zaujmout a propojit naši komunikaci společně s dalšími použitými nástroji. V ideálním případě může přímý marketing dovést adresáta prostřednictvím konzumace dalšího obsahu až k interakci s naším obchodním týmem.

Při cíleném oslovení pracujeme jak se zákaznickou databází, tak s pomocí telemarketingu vytváříme databáze nové.

Pro přímé oslovení klíčových osob ve firmách a institucích používáme jak offline, tak online nástroje. Mohou to být např. e-mail newslettery, reklamní landig page nebo microsite, poštovní adresné zásilky, follow up telemarketing atd.