E-mail marketing

E-mail marketing je považován za jeden z nejlevnějších komunikačních nástrojů pro marketingová oddělení. V dnešní době není potřeba nic instalovat, většina nástrojů jsou cloudová řešení, která jsou okamžitě přístupná, ovládání je intuitivní a cena za používání velmi nízká nebo tuto službu můžete využít dokonce zdarma. Automatickou součástí těchto nástrojů jsou již i zákaldní analytické funkce.

Nástroj máme. Na co však nesmíme zapomenout je publikum, strategie a obsah.

Segmentace databáze a personifikace sdělení je nedílnou součástí úspěšného newsletteru.

Nepodceňujte strategii – správné načasování a četnost zasílaných zpráv, vzhled dokumentu, strategická posloupnost sdělení v jednotlivých zprávách, generování témat, …

Tvorba kvalitního obsah je nezbytností. Každý segment v různé fázi nákupního procesu očekává jiný typ sdělení a informací.

Využijte integrace s dalšími digitálními nástroji a platformami – CRM, landing page, microsite, firemní web, marketingová automatizace, …