Market research

Výzkum trhu (anglicky Market Research) je shromažďování a analýza informací vedoucích k pochopení situace a požadavků trhu. Výzkumy obecně přinášejí názory vašich zákazníků nebo potenciálních zákazníků. “Ptát se” je potřeba při startu nového klíčového produktu.

Marketingový výzkum je způsob získávání informací o trhu (konkurence, tržní příležitosti, rizika, cílové skupiny apod.) Výstupy z marketingového výzkumu jsou důležitou součástí tvorby marketingové strategie. Díky průzkumu budete vědět o vašich aktuálních marketingových příležitostí i možných problémů.

Dotazování je zpravidla dvojího druhu:
  • Kvantitativní (čili dotazníkové šetření), může mít podobu osobního, telefonického, či online dotazování.
  • Kvalitativní, mívá podobu individuálních rozhovorů či skupinových rozhovorů (tzv. focus group)
Vysvětlení základních pojmů:

Focus groups – kvalitativní technika skupinového rozhovoru v malých skupinách, ve kterém se zjišťují postoje spotřebitelů

Marketingový výzkum – způsob získávání informací o trhu, potřebách zákazníků apod. Předmětem zkoumání je obvykle nějaká součást marketingového mixu zejména cena, produkt nebo propagace

Sociologický výzkum – Výzkumy o společnosti tj. v sociální oblasti. V praxi se dělí na výzkumy celé společnosti, specifických skupin anebo konkrétních politik. Je zaměřen na služby poskytované neziskovým sektorem, na plánování velké či malé politiky

Výzkum ve veřejném sektoru – testuje poptávku po službách pro veřejnost nebo pro specifickou cílovou skupinu

Peer research – výzkum, ve které se cílová skupina ptá sama sebe, tj. zástupci cílové skupiny se ptají svých blízkých

Reprezentativní výzkum – výzkum, který reprezentuje danou populaci

Analýza nákupního košíku – analýza položek, které se prodávají stejným zákazníkům a je mezi nimi tedy souvislost

Analýza souvisejících položek – viz. analýza nákupního košíku