Marketing technology

Moderní marketing už není jen o strategiích či postupech. Moderní marketing je čím dál tím více o Marketing technology.

Nespočet nástrojů a marketingových technologií nám pomáhá v plánování, přesnému cílení, nastavování a spouštění, monitorování a analýze průběhu, optimalizaci a vyhodnocení kampaní. Technologií je tolik, že již není možné sledovat vývoj všech nástrojů jednotlivě. Navíc přichází stále nové nástroje, vznikají nové kategorie a s nimi související pojmy.

Základní termíny a technologie moderního online marketingu:

AdTech

Platformy a nástroje, které vydavatelům a inzerentům / agenturám umožňují programově nakupovat, prodávat, zobrazovat či doručovat reklamy (bannery, videa, posty…) anonymnímu publiku. V našich končinách vše, co jsme zvyklí označovat termínem Reklamní systém.

MarTech

Platformy a nástroje pro orchestraci kampaní či doručování nabídek již známému publiku a potenciálním zákazníkům. Správu příležitostí, kontaktů se zákazníky a získání statistik pomocí pokročilé analytiky. Sem spadá např. celá skupina nástrojů pro tvorbu newsletterů, marketingová automatizace, CRM, Big Data atd. – o těchto technologiích podrobně se dozvíte v samostatných částech našeho webu

Ad Network (Reklamní síť)

Agregátor reklam (systém), který umožňuje inzerentům nakupovat a provozovat reklamu v různých online platformách, které zastupuje či vlastní. Zkrátka prostředník. U nás typicky Seznam Sklik, Google AdWords a mnoho dalších.

Real-time bidding (RTB)

Způsob nákupu reklamních ploch, který je postaven na online aukci konkrétního umístění na konkrétním webu v reálném čase. Zároveň se tímto termínem často označují i systémy, které to umožňují. Přitom se nejedná jen o bannery. Jako RTB můžete nakupovat i radio spoty, TV spoty atd.

Trading Desk

Rozhraní, kde můžete nakupovat / prodávat RTB formáty. RTB je obchodní model, Trading Desk je platforma. V reálu se však většinou spojují v jedno.

DSP (Demand-Side Platform)

Systémy, které umožňují inzerentům nakupovat a spravovat reklamní plochy se zaměřením na optimalizaci nákladů.

SSP (Supply-Side Platform)

Úplně to stejné jako DSP, jen pro vydavatele. Ti zde spravují nákupy svých ploch a určují si ceny.

V praxi však tyto systémy (RTB, Trading Desk, DSP i SSP) většinou splývají v jedno rozhraní, které je společné všem. Liší se pouze uživatelskou rolí.

DMP (Data Management Platform)

Jsou (zpravidla) zcela oddělené systémy, které sbírají, strukturují a spravují obrovské množství zaznamenaných interakcí spotřebitelů (prokliky, návštěvy stránek…) z předchozích systémů. Cílem je pomoci jak inzerentům, tak i vydavatelům optimalizovat výdaje a výnosy na základě definovaných metrik.