Mobile Marketing

V dnešní digitální době již má i mobilní marketing své zásadní místo mezi standardními marketingovými aktivitami. Jedná se o formu reklamy, která oslovuje kozumenty prostřednictvím mobilních zařízení (mobil či tablet).

Mobilní telefony zažívají rychlý vývoj a přebírají zásadním způsobem vládu nad zobrazováním elektronického obsahu. Díky smartphonům běžně vyhledáváme potřebné informace, plánujeme schůzky nebo odpovídáme na emaily. Pokud spojíme reklamu a mobil, dostaneme mocný obchodní nástroj, který při správném využití může přinést zajímavé obchodní příležitosti. Především z tohoto důvodu je potřeba připravovat veškerou digitální komunikaci responzivní a optimalizovanou s důrazem na “mobile first”. Již nyní víme, že trend konzumace obsahu na mobilních zařízeních bude mít vzrůstající křivku.