Business Intelligence and data analytics

Business Intelligence (používá se též zkratka BI) – umožňuje využít firemní data z různých zdrojů a následně s nimi účelně pracovat. V BI pracujeme s velkým množstvím dat, které musíme analyzovat, strukturovat, třídit a správně vyhodnocovat. Nastavovat, spravovat a analyzovat procesy s daty nám dnes pomáhají sofistikované marketingové technologie, mezi které patří např. Business Navigation System (BNS), Cyfe, Esperant, GoodData, IBM Cognos, Kofax […]

Social media

Sociální sítě (social media) se neustále vyvíjí a stále častěji vznikají nové, které mají mnohdy větší potenciál, než se na první pohled může zdát. B2B firmy mají obavy, že dělat marketing na sociálních sítích je pro ně náročné a mnohdy nereálné. Nechávají se ovlivnit všudypřítomným mýtem, že B2B není dostatečně lákavé na to, aby firmy [...]

Public relations & media relations

V rámci služeb Public relations se zaměřujeme především na media relations. Dobré vztahy s médii jsou klíčové pro budování pozitivního obrazu firmy, růst hodnoty značky a zvyšování povědomí o nabízených produktech a službách. Pomůžeme vám napsat tiskovou zprávu a rozdistribuovat ji na připravený medialist. Content management úzce souvisí s obsahovým plánem a marketingovou strategií. Zorganizujeme tiskovou konferenci na klíč. Mediálním lobbyingem podpoříme […]

Programmatic advertising

Programatickou reklamu můžeme představit jako automatizovaný způsob nakupování reklamního prostoru pomocí programových systémů. Programatic advertising se často používá jako synonymum k RTB a PPC reklamě. Reklamní plocha je v rámci daného reklamního systému nabídnuta do otevřené aukce, které se může zúčastnit kdokoli na světě. Přesněji ten, kdo za zobrazení (Cost per “mille,” neboli cena za  1 000 impresí / […]

Partner marketing

Partner marketing je specializace v rámci celkového marketingu, zaměřená na komunikaci hodnoty pro, s, anebo prostřednictvím partnerů. Partneři jsou společnosti mimo vaši organizaci. Mohou to být distributoři, prodejci, agenti, alianční partneři nebo další společnosti. V B2B marketingu je partnerský marketing důležitým obchodním kanálem, bez kterého by mnoho značek nebylo úspěšných. S našimi klienty se již dlouho zabýváme […]

Mobile Marketing

V dnešní digitální době již má i mobilní marketing své zásadní místo mezi standardními marketingovými aktivitami. Jedná se o formu reklamy, která oslovuje kozumenty prostřednictvím mobilních zařízení (mobil či tablet). Mobilní telefony zažívají rychlý vývoj a přebírají zásadním způsobem vládu nad zobrazováním elektronického obsahu. Díky smartphonům běžně vyhledáváme potřebné informace, plánujeme schůzky nebo odpovídáme na emaily. Pokud spojíme […]

Marketing automation & technology

Výzkumy poradenských firem i společnosti Google dokazují, že 60 až 70 % rozhodovacího procesu v B2B marketingu je dokončeno předtím, než potenciální zákazník osloví vybraného obchodníka. Znamená to, že potenciální zákazníci se snaží pochopit problematiku trhu a porovnat nabídky ještě předtím, než má obchodník šanci s nimi mluvit. Nástroje marketingové automatizace ovlivňují nakupujícího v nejdůležitějším stádiu nákupního procesu – před oslovením vybraného obchodníka. Tím [...]

Loyalty programs

Věrnostní program je vhodné řešení na podporu loajality, prohlubování vztahů a zabránění odchodu stávajících zákazníků, známé také jako tzv. retenční programy. Můžeme vám nabídnout naše zkušenosti z realizací různých typů věrnostních programů konkrétně ze segmentů: retailové obchodní řetězce, sítě čerpacích stanic, logistické služby, potravinové doplňky nebo finanční služby. Věrnostní program se nemusí týkat pouze e-shopů nebo B2C. […]

LinkedIn campaigns

LinkedIn je největší profesní sociální síť na světě. V posledních letech se stává jedním ze základních  komunikačních kanálů pro B2B společnosti. Jeho velkého potenciálu využívají především HR oddělení a marketing, ale pomáhá také obchodu nebo vzdělávání. Pro marketing je skvělým nástrojem především díky přesnému cílení. Díky mnohastupňovému výběru publika obsahujícímu kritéria jako např. obor, pozice, zájmy, seniorita, […]

Lead generation & lead management

Lead generation je proces budování vztahů s potenciálními zákazníky, které jste zaujali svou marketingovou komunikací, webovými stránkami nebo svými produkty či službami, ale kteří ještě nejsou připraveni s vámi uzavřít obchod. Z provedených průzkumů u B2B zákazníků vyplývá, že až 70 % prodejního cyklu se uzavře ještě před tím, než dojde k samotnému kontaktu s [...]