Persona workshops

Mezi naše odborné konzultační služby patří i workshopy zaměřené na různá témata. Jedním z velmi důležitých je Persona workshop. Organizuje se obvykle při zahájení spolupráce, anebo před novým komunikačním projektem. Pro persona workshop je dopředu připravena agenda, která vychází z našeho mezinárodně ověřeného a sdíleného know-how Brand Asset Management (BAM).

Persony jsou fiktivní osoby, zástupci důležitých cílových skupin a infulencerů. Znalost a strukturovaný popis person pomáhá marketingu a obchodu odhalit potřeby, cíle a zkušenosti zákazníků. Znalost person napomáhá k personifikované tvorbě obsahu na míru potřebám a chování prospektů a zákazníků. Během persona workshopu formou moderované diskuse vytvoříme tzv. Persona profiles.

Pokračováním k Persona worskhopu je mapování, pochopení a popis nákupního procesu. Nákupní proces se v B2B obvykle skládá z několika fází. Odhalení těchto fází je důležitým vstupem pro taktiku komunikačních kampaní.

Prohlédněte si případovou studii Persona workshop pro IT značku