Programmatic advertising

Programatickou reklamu můžeme představit jako automatizovaný způsob nakupování reklamního prostoru pomocí programových systémů. Programatic advertising se často používá jako synonymum k RTB a PPC reklamě. Reklamní plocha je v rámci daného reklamního systému nabídnuta do otevřené aukce, které se může zúčastnit kdokoli na světě. Přesněji ten, kdo za zobrazení (Cost per “mille,” neboli cena za  1 000 impresí / zkratka CPM) nebo klik (Cost per click / zkratka CPC) nabídne nejvíce peněz. Díky tomuto nástroji jsme schopni zobrazovat bannery různých formátů či spoty napříč celým internetem, kdekoliv na světě. Zobrazování reklamy dokážeme díky programatice navíc velice úzce a precizně zacílit. Obsah reklamy se pak zobrazuje na základě historie prohlížení každého člověka v jeho zařízení. Neřídíme tedy to, na jakých stránkách se bannery zobrazí, ale komu. Zároveň jsme schopni různým skupinám konzumentů reklamy zobrazovat různý obsah.

Nejrozšířenější reklamní systémy pro programatickou reklamu:

Google Ads (dříve Google AdWords) je globální PPC systém společnosti Google, zahrnuje možnost programaticky nakupovat další sítě jako např. YouTube

Facebook Ads (Business Manager) je globální PPC systém společnosti Facebook

Instagram je globální PPC systém společnosti Facebook

LinkedIn Ads je globální PPC systém společnosti Microsoft

Sklik je lokální PPC systém společnosti Seznam

Etarget je lokální PPC systém