Public relations & media relations

V rámci služeb Public relations se zaměřujeme především na media relations. Dobré vztahy s médii jsou klíčové pro budování pozitivního obrazu firmy, růst hodnoty značky a zvyšování povědomí o nabízených produktech a službách.

Pomůžeme vám napsat tiskovou zprávu a rozdistribuovat ji na připravený medialist. Content management úzce souvisí s obsahovým plánem a marketingovou strategií.

Zorganizujeme tiskovou konferenci na klíč. Mediálním lobbyingem podpoříme úspěšnost a četnost publikovaných zpráv. Každou akci vyhodnotíme a dokladujeme zpětným monitoringem reálné výstupy.