Sales funnel

Sales funnel aneb nákupní trychtýř, je proces rozpoznání fází nákupního procesu. Sales funnel má vliv na pochopení chování zákazníků. Pochopení a popis jednotlivých fází nákupního trychtýře v kombinaci s přiřazením chování person v každé fázi, je vstupem pro plánování taktických kampaní.

Na mapování nákupního procesu organizujeme pro naše klienty Workshopy. Využíváme metodiku BBN Navigator, která provádí přítomný marketingový a sales tým postupně jednotlivými fázemi a strukturovanými bloky.

Sales funnel je v B2B marketingu často brán jako synonymum k projektům na generování a vzdělávání leadů, takzvané LeadGenLead Nurturing aktivity.