SEO

SEO nebo také Search Engine Optimization se do češtiny překládá jako optimalizace pro vyhledávače. Je důležité abyste byli viditelní ve všech vyhledávačích například: Google, Seznam, Bing, apod. Právě vyhledávačů se lidé nejčastěji ptají, když hledají určitý produkt nebo službu. SEO je proces úpravy stránek, rozšiřování obsahu a zvyšování popularity webu s cílem lepší dohledatelnosti v přirozených (neplacených) výsledcích vyhledávání. Optimalizace pro vyhledávače je časově náročné a dlouhodobé. Ovšem po získání dostatečně vysoké pozice ve výsledcích vyhledávání, je tato pozice vysoce autoritativní.

Ruku v ruce se SEO jde správná a důkladná analýza klíčových slov, která se vám následně bude hodit i pro PPC kampaně.

SEM nebo také Search Engine Marketing – efektivní marketing ve vyhledávačích. SEM lze rozdělit na dva hlavní pilíře: SEO a PPC.

PPC – placená reklama ve vyhledávačích. Jde o cílené placené inzerování konkrétních stránek webu ve výsledcích vyhledávání. Standardní formou je platba za každý proklik. PPC je zkratka pro anglický výraz Pay Per Click.