Target audience

Realizovat jakoukoliv marketingovou kampaň a nevědět ke komu mluvíme? Kdo je target audience? To je cesta do pekel. V dnešním marketingu a hlavně v B2B je nesmírně důležité znát dobře cílovou skupinu, kterou chceme oslovit a mít rozdělené i to co je zajímá a chtějí vědět. Musíme vědět kdo je náš decision maker ale také influencer (ovlivňovatel) protože, každý  potřebuje znát odpovědi na jiné otázky. Decision makeři a influenceři si informace o značce, produktu či službě navzájem sdílí a ovlivňují se tak v nákupním procesu.

V dnešní době je pro většinu firem zcela neefektivní zaměřovat se na celý trh, protože potřeby cílových skupin jsou velmi odlišné. Proto by první krok při tvorbě marketingu je vytvoření popisu cílových skupin a díky tomu můžete začít využívat cílený strategický marketing.

Je dobré si udělat jednoduché cvičení a odpovědět si na tyto otázky:
  • Kdo jsou cílové skupiny?
  • Na jakých pozicích se nachází osoby s rozhodovací pravomocí?
  • Jak se Persony rozhodují o nákupu?
  • Jaké jsou jejich potřeby Person?
  • Jaké odpovědi potřebují znát, aby se posunuli dál v nákupním procesu?