● Inoutic Deceuninck ● Mission INpossible z Česka do Evropy
○ Akviziční B2B kampaň s výsledkem, který překonal očekávání

● P3 Logistic Parks ● Akviziční marketing s podporou call centra
○ Account-Based Marketing strategie, propojení offline s online