● TIM ● Organizace konference pro tureckou misi
○ Organizace mezinárodní B2B konference