Spolupráce marketing, obchod

● KONICA MINOLTA ● Interní persona workshopy a automatizovaný marketing
○ Marketingové konzultace a moderování workshopů