● Properity ● Případová studie: PROPERITY
○ Influencerská kampaň, aktivity na sociálních sítích a propagace v médiích