Lead Nurturing

  • Chcete vědět, jak vybudovat nejrychlejší cestu od prvního kontaktu k prodeji?
  • Zajímáte se o nejnovější trendy v marketingu?
  • Jaké jsou nejúčinnější strategie pro zkrácení nákupních procesů?
Naše strategie Lead Nurturing rozděluje nákupní proces do několika fází.

V každé z těchto fází se vyskytuje jiná skupina zákazníků, která řeší odlišné potřeby, a každou z těchto skupin zákazníků oslovíte jiným obsahem prostřednictvím různých kanálů.

V naší brožuře popisujeme několik nákupních fází, ve kterých se mohou nacházet potenciální zákazníci. Do jednotlivých nákupních fází je nutné mít vytvořený obsah dle komunikačních kanálů.

Stáhněte si zdarma 20stránkovou brožuru se šablonami a názorným procesem plánování Lead Nurture kampaní.

Lead generation & lead management

Lead generation je proces budování vztahů s potenciálními zákazníky, které jste zaujali svou marketingovou komunikací, webovými stránkami nebo svými produkty či službami, ale kteří ještě nejsou připraveni s vámi uzavřít obchod. Z provedených průzkumů u B2B zákazníků vyplývá, že až 70 % prodejního cyklu se uzavře ještě před tím, než dojde k samotnému kontaktu s prodejcem. Je tedy nesmírně důležité, abyste rozuměli, ve které nákupní fázi se potenciální zákazníci nacházejí. Jen tak je budete schopni i nadále zaujmout vhodnými kanály, nástroji a obsahem, který odráží jejich aktuální potřeby.

Lead Nurturing příručka: Jak vybudovat nejrychlejší cestu od prvního kontaktu k prodeji
Stáhněte si naší brožuru